0

Õnne Aas-Udam

Visuaalkunstiteraapia
(loovteraapia)

E-R 9.00-17.00
(muudel aegadel erikokkuleppel)

BRONEERI AEG

Tutvustus

Olen psühholoogiline nõustaja, loovterapeut (kunstiterapeut) ning täiskasvanute koolitaja (andragoog). Kunstiteraapia teenust Harku valla lastele, noortele ja peredele pakun juba üle kümne aasta.

Peamised pöördumise põhjused loovteraapiasse laste ja noorukite puhul on tähelepanu- ja keskendumisraskused, impulsiivsus ja/või agressiivsus, hirmud/suurenenud ärevus, suhtlemisprobleemid (eakaaslaste ja/või lapsevanemate/pedagoogidega), enesehinnangu- ja identiteeditemaatika, kohanemisprobleemid lasteaias ja koolis (koolikohanemine, koolikiusamine) või muutustega kodus (näiteks: lahutus, perevägivalla pealtnägemine, lein, jne). Töös laste ja noortega pean väga oluliseks koostööd lapsevanematega.

Laste jaoks on kunstiga tegelemine väga loomulik eneseväljendusviis, seega on neil just kunsti kaudu lihtne oma probleeme ja vajadusi väljendada. Kunstiteraapias kasutan erinevaid lihtsaid vahendeid, mis võimaldavad lapse/noore vaba eneseväljendust: erinevad paberid, värvid, looduslikud- ja tehismaterjalid, savitöö, fotod, jne. Kunstiteraapia on loov ja mänguline protsess, ning laps või noor tajub ka tõsist teraapiatööd kui positiivset suhtlemiskogemust iseenda, terapeudi ja loodud kunstitöö vahel. See annabki võimaluse muutuste tekkimiseks käitumis- ja suhetemustrites.

Muutus saab toimuda vaid turvalises keskkonnas, toetavas suhtes,- mille loomine ongi minu kui terapeudi töö.

Teenused

  • Visuaalkunstiteraapia (loovteraapia)
    40 eurot / seanss (5 korra komplekshind 175 eurot)

Võta ühendust!