0

Teenusest

Kõne kujunemisel väljendab laps end grammatiliste lausungitega – esineb valede liidete ja lõppudega sõnu, laps asendab sõnades tähti, osad tähed puuduvad sootuks. Kõne arenduse ülesanne on jälgida lapse kõne arengut ning toetada seda sobival viisil.

Häälikuseades tegeletakse puuduvate või vale hääldusmustriga häälikute korrigeerimisega.

Koht:
Mooni tuba

Ajad:
E-R 9.00-17.00
(muudel aegadel erikokkuleppel)

  • Häälikuseade ja kõne arendus
    40 eurot / 60 min seanss*

  • * 5 korra komplekshind 175 eurot ehk 35 eurot 60 min seanss

     

VASTUVÕTU AJAD BRONEERI AEG

Juhendajad

    Häälikuseade ja kõne arendus

    Võta ühendust!