0

Teenusest

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike oskuste omandamine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus, eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks.

Juhul, kui SRT vajaduse hindamisel selgub, et inimene seda vajab, siis sotsiaalkindlustusamet võtab inimeselt üle teenuse eest tasu maksmise kohustuse ehk lihtsamalt öeldes – suunab teenusele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunatakse:

  • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
  • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavateks lasteks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.

SRT eesmärkide saavutamiseks osutatakse Lillepere Keskuses vajadusel järgmisi teenuseid:

  • tegevusterapeudi teenus
  • loovterapeudi teenus
  • sotsiaaltöötaja teenus
  • psühholoogi teenus
  • eripedagoogi teenus
  • logopeedi teenus
  • füsioterapeudi teenus

 

Loe lähemalt SIIT.

Koht:

Ajad:
E-R 9.00-17.00
(muudel aegadel erikokkuleppel)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (SRT) lapsele

Võta ühendust!